ใบอนุญาตของ "หมอเส็ง"

ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง
ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง
ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง
ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง