รายละเอียดการเปิดหมอเส็งเฮิร์บช็อป

แผนการตลาดหมอเส็ง
แผนการตลาดหมอเส็ง
แผนการตลาดหมอเส็ง

 • วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโครงการ "หมอเส็งเฮิร์บช๊อป"

  1. เพื่อให้มีศูนย์จำหน่ายสินค้าสมุนไพรตราหมอเส็ง กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ให้คนไทย ในทุกท้องที่ และทุกระดับชั้น มีโอกาสได้บริโภคสินค้า คุณภาพดีอย่างทั่วถึง

  2. เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการได้มีกิจการที่เป็น หลักแหล่งมั่นคง มีรายได้มากพอที่จะสามารถ ยึดเป็นอาชีพหลัก ได้อย่างยั่งยืนสืบไปในอนาคต

  3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการรักษาไว้ ซึ่งภูมิปัญญาและศาสตร์แห่งการนำสมุนไพร ไทยมาใช้เพื่อการรักษาโรค และบำรุงสุขภาพ ร่างกายให้แข็งแรง

 • ร้านต้นแบบ
  - ห้างแฟชั่นไอส์แลนด์ ดูภาพบรรยาการในร้าน กดที่นี่
 • โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย (Dealer)
  จะคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ ( 114 Dealer )
  จะคัดเลือกจาก กทม. ( 50 Dealer )
 • สินค้า
  สินค้ามีหมอเส็งมี 1 หมวดหมู่ คือ 1.ยาแผนโบราณ

  แผนการตลาดหมอเส็ง

  แผนการตลาดหมอเส็ง
 • เงื่อนไขการเป็น Dealer
  1. มีพื้นที่สำหรับเปิดร้าน “หมอเส็งเฮิร์บช๊อป” ตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด
  2. ซื้อสินค้าเข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท
  3. ห้ามมิให้ Dealer จัดตั้งบู๊ธ หรือห้องแสดงสินค้า นอกพื้นที่ที่ตนได้รับ สิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่าย
 • จุดเด่นของโครงการนี้
  1. ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า ลิขสิทธิ์
  2. ระบบไม่ซับซ้อน
  3. คำนวณผลตอบแทนได้ง่าย
  4. Brand ... “ หมอเส็ง ” ติดตลาดแล้ว
 • แผนการตลาดหมอเส็ง

  การลงทุนของผู้สนใจร่วมโครงการ "หมอเส็งเฮิร์บช็อป"
  1. ซื้อสินค้า เข้าร้านครั้งแรก 1 แสนบาท
  2. ป้ายด้านหน้า เหนือประตูทางเข้า ขนาด 60 x 200 ซม.
  3. ป้ายด้านข้าง ขนาด 65 x 85 ซม.
  4. รวม 2 ป้าย 13,500 บาท
 • แผนการตลาดหมอเส็ง

  สรุปการลงทุนเปิดร้าน "หมอเส็งเฮิร์บช็อป"
  1. สรุปการลงทุนเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ”
  2. ค่าซื้อสินค้าเข้าร้านครั้งแรก = 100,000 บาท
  3. ค่าป้ายหน้าร้าน + ป้ายด้านข้าง = 13,500 บาท

  หมายเหตุ ไม่รวมค่าตกแต่งร้านซึ่งเปิดโอกาสให้ตัวแทนจำหน่าย ลงทุนได้ตามความเหมาะสม

  ผู้ที่สนใจจะสมัคร เป็น Dealer หมอเส็งเฮิร์บช๊อป โปรดกรอก “ใบแสดงความจำนงฯ”
  Download กดที่นี่

 • แผนการตลาดหมอเส็ง

  Download ข้อมูลเปิดร้าน “ หมอเส็งเฮิร์บช๊อป ” ไฟล์ Powerpoint (ppt) กดที่นี่

แผนการตลาดหมอเส็ง

แผนการตลาดหมอเส็ง