โรงงานหมอเส็ง

มั่นใจคุณภาพการผลิตมาตรฐานระดับสากล


          โรงงานผลิตยาสุมนไพร ตราหมอเส็ง ขนาดใหญ่และทันสมัยมีบุคคลากรที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และทรงคุณวุฒิมากมาย คอยดูแลและควบคุมทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพสุงสุดอยู่ตลอดเวลา สามารถผลิตได้ทันกับความต้องการของตลาดและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุด สำหรับผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอไม่เคยเปลี่ยนแปลง

           โรงงานหมอเส็ง ได้ใบรับรองมาราฐาน GMP แห่งแรกในเขต 5 จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 นายแพทย์ อัครเดช เพ็ญศรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี มอบใบประกาศนียบัตรรับรองการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาแผนโบราณ ตามหลักเกณฑ์มาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Plactice) จากสมุนไพรให้แก่ บริษัท ฉัตรชัยแพทย์แผนโบราณ จำกัด โดยมี นายฉัตรชัย แสงสุริยะฉัตร (คุณหมอเส็ง) เจ้าของและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับมอบ

ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง
ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง
ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง