ศูนย์ขยายงานหมอเส็งนครพนม (มีหน้าร้าน)
4 ซ.กูบาถวาย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 (แยกตำรวจน้ำ ซอยเดียวกับโรงแรม The room)
สนใจติดต่อได้ที่ คุณภาณุพงศ์ ธราสุวรรณ(โตโต้) โทร. 080-4198488, 085-6095909