ศูนย์หมอเส็ง จตุจักร
ดูแลโดย คุณภัสสร ผาชะลา โทร. 062-329-6541
ร้านเสริมสวย มล ถ.เทศบาลสงเคราะห์ ลาดยาว จตุจักร อีเมล์ Chomyoyo@gmail.com