ศูนย์หมอเส็ง ถนนกรุงเทพกรีฑา
ดูแลโดย คุณกัญญาภัค สิทธิสา (ไพ) โทร.099-497-8190, 084-668-8914
ถนนกรุงเทพกรีฑา