ศูนย์หมอเส็ง ป.ณ.ติวานนท์ เมืองทอง
ดูแลโดย คุณเสน่ห์ กันจันวงค์ โทร.085-1661485