ศูนย์หมอเส็งเฮิร์บช็อป สาขาเชียงใหม่
สนใจติดต่อได้ที่ เบอร์โทร. 081-6811146 , 086-6540146