ผู้ดำเนินงานหมอเส็งเฮิร์บช็อป

ยาว่านชักมดลูกตราหมอเส็ง

          คุณสุชิรา เทพารักษ์(คุณต้อย) กรรมการกำหนดนโยบายและแผนการตลาด"หมอเส็ง"

ความสำเร็จไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำ

          "สุชิรา เทพารักษ์" นักธุรกิจหมอเส็ง ผู้ผันชีวิตตัวเองจากเจ้าของกิจการสู่อาชีพนักธุรกิจเครือข่าย มุ่งมั่นเดินตามฝันทำตามอย่างคนสำเร็จ จนกลายเป็นนักธุรกิจระดับแถวหน้าตำแหน่งคุณวุฒิฉัตรเพชร บริษัท หมอเส็ง(ไทยแลนด์) จำกัด ที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามบนเส้นทางธุรกิจเครือข่าย

           ความสำเร็จที่เธอสัมผัสได้ในวันนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ ยึดมั่นในหลักการ และทำตามอย่างผู้สำเร็จอย่างสม่ำเสมอ โดยมีปัจจัยความสำเร็จมาจากสินค้าดี แผนการตลาดยุติธรรม วัฒนธรรมองค์กรดี และเจ้าของบริษัทรักและเข้าใจนักธุรกิจอย่างแท้จริง

           ธุรกิจหมอเส็ง คือธุรกิจเครือข่ายที่มีความแตกต่างโดดเด่นจากบริษัทขายตรงอื่นๆ ตรงที่องค์ประกอบล้วนเอื้อให้นักธุรกิจทุกคนประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ ลูกค้าใช้แล้วได้ประโยชน์เห็นผลจริง ผู้แนะนำสบายใจ เพราะมีแผนการตลาดที่ยุติธรรม ทำมากได้มาก จ่ายคอมมิชชั่นจริง กอปรกับมีวัฒนธรรมองค์กรดี เพราะแวดล้อมไปด้วยสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจกับหมอเส็งที่เป็นคนดี อยู่ในบุญ ที่สำคัญคือ ท่านประธานบริษัทหรือคุณหมอเส็ง และผู้บริหารทุกท่าน ดูแลสมาชิกทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นตนในครอบครัวเดียวกัน ทำให้องค์กรแห่งนี้คือองค์กรแห่งความรัก ที่พร้อมส่งต่อความสุขไปสู่สมาชิกหมอเส็งทุกคน

           "โอกาสมีวันหมดอายุ ถ้าเสียโอกาส น่าเสียดาย" ดังนั้นแรงบันดาลใจต่อไปของ "สุชิรา" ก็คือการส่งต่อความสำเร็จให้กับสมาชิกหมอเส็ง เพราะทุกคนภายใต้สายงานของเธอ เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์พืชดี ที่เธอจะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยให้เจริญงอกงามเติบโตเป็นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์แข็งแรง ให้ร่มเงาออกดอกผลในอนาคต